Новини

Републиканско първенство по алпинизъм за 2018 г.
13 ноември 2018

Класиране:

1. Станислав Атанасов - водач (АК „Планинец“) - Ида Гандева (САК „Академик“)

Тур „Тънка червена линия“ - Червена дяволска игла – източна стена, Рила;
Стил, в който е извършено изкачването – индивидуален редпойнт.

2. Дойчин Боянов (СК „Вертикален свят“) - Николай Петков (АК „Планинец“)

Тур „Тафрата“, масива Иван Вазов на Враца;
Стил, в който е извършено изкачването – смесено катерене – изкуствено и свободно; премиера.

3.Росен Аначков (АК „Кайлъшка долина“) - Кристиан Димитров („Школа по алпинизъм и катерене“) - Костадин Узунов - Александър Вълчев

Тур „Софи“, Централна стена на Враца;
Стил, в който е извършено изкачването – свободно преминаване (само за Росен).

4. Тихомир Димитров (АК „Кайлъшка долина“) - Косьо Локмаджиев

Тур „Иван Масларов- Байно“, масив Веселец на Враца;
Стил, в който е извършено изкачването - Алпийски стил-one push

Комисия:
1. Петко Тотев
2. Мартин Маровски
3. Станимир Желязков

* Контестации по така направеното класиране и изкачвания се приемат в срок до 18.11.2018 г.
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF