Новини

Заседание на УС на БФКА, 27.09.2018 г.
28 септември 2018

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 9 / 2018 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 27.09.2018 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев


ОТСЪСТВАТ: Калин Гърбов, Станимир Желязков, Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Дойчин Боянов


РЕШЕНИЕ № 1

УС приема финансова справка за деветмесечието на 2018 г. на БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС приема финансова справка за проведената европейска купа по спортно катерене – боулдър на 21-22.07.2018 г. в София.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС приема отчет за представянето на национален отбор на световното първенство по спортно катерене за мъже и жени, проведено на 6-16.09.2018 г. в Инсбрук.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

УС решава ДП трудност за мъже и жени да се проведе заедно с ДП трудност и скорост за юноши и девойки на 10.11.2018 г. в София.

РЕШЕНИЕ № 5

УС утвърждава комисия за класиране на участниците в ДП алпинизъм за 2018 г. в състав: Петко Тотев, Николай Петков, Мартин Маровски.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

УС решава БФКА да кандидатства за домакинство на ЕК по спортно катерене – боулдър за юноши и девойки на 6-7.04.2019 г., резервни дати: 25-26.05 и 11-12.05.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 7

УС приема за член на БФКА сдружение „Спортен клуб „Школа по алпинизъм и катерене“

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Дора Маринова, Никола Недялков, Янко Танчев
приема се

 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF