Новини

Проекти в областта на алпинизма - подпомагане
21 май 2018

Както всяка година, Българската федерация по катерене и алпинизъм има възможност за частично финансиране на проекти за алпийски изкачвания през 2018 г. Клубове / членове на БФКА, които имат интерес към подобно финансиране, може да изпратят в срок до 10.06.2018 г. на електронната поща на БФКА проекта си, който трябва да е изготвен съобразно утвърдените Условия за кандидатстване и финансиране.
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF