Новини

Заседание на УС на БФКА, 09.05.2018 г.
10 май 2018

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 3 / 2018 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 09.05.2018 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Мартин Маровски, Тихомир Димитров, със закъснение - Дойчин Боянов, Николай Петков, Никола Недялков
Елисавета Първанова – контролен съвет

ОТСЪСТВАТ: Янко Танчев


РЕШЕНИЕ № 1

УС приема отчет за дейността на БФКА за 2017 г.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Мартин Маровски, Тихомир Димитров
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС приема финансов отчет на БФКА за 2017 г.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Мартин Маровски, Тихомир Димитров
приема се

Влизат Николай Петков, Дойчин Боянов, Никола Недялков

РЕШЕНИЕ № 3

УС приема бюджет на БФКА за 2018 г.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Тихомир Димитров, Николай Петков, Дойчин Боянов, Никола Недялков
„Въздържал се“ - Мартин Маровски
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет свиква Общо събрание на БФКА на 01.06.2018 г. (петък) от 17 ч. в гр. София, Министерство на младежта и спорта, бул “Васил Левски” 75, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. Приемане отчет за дейността на БФКА за 2017 г.
2. Приемане финансов отчет на БФКА за 2017 г.
3. Доклад на Контролния съвет на БФКА.
4. Приемане бюджет на БФКА за 2018 г.
5. Освобождаване на членове на УС на основание чл. 16, ал. 2 от Устава на БФКА.
6. Избиране на нови членове на УС.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Тихомир Димитров, Николай Петков, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Мартин Маровски
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет констатира отпадане от членство в БФКА на КЕС „Планински ангели“, гр. Ловеч на основание Чл. 26, ал. 1, т.5 и ал.2 от Устава на БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Тихомир Димитров, Николай Петков, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Мартин Маровски
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет констатира отпадане от членство в БФКА на КСКА „Академик - Русе“, гр. Русе на основание Чл. 26, ал. 1, т.5 и ал.2 от Устава на БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Тихомир Димитров, Николай Петков, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Мартин Маровски
приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет приема финансов отчет на БФКА за I тримесечие.
„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Тихомир Димитров, Николай Петков, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Мартин Маровски
приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет приема предложението на треньорите на националния отбор по спортно катерене за актуализиране на списъка за подготовка на състезателите както следва: ю/д 14-15 г. - Петър Атанасов, Христо Урумов, Димитър Русев, Йоан Михайлов, Иван Бонев, ю/д 16-17 г. - Матей Мицев, Ерика Велев, Стоян Петров, Никола Мирчев, ю/д 18-19 г. - Петър Иванов, мъже – Никола Петров.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Тихомир Димитров, Николай Петков, Дойчин Боянов, Мартин Маровски
„Въздържал се“ - Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет утвърждава състав за участие в ЕП трудност и скорост в Имст, 25-27.05 отбор в състав: ю/д 14-15 г. - Петър Атанасов, Христо Урумов, Димитър Русев, Йоан Михайлов, ю/д 16-17 г. - Матей Мицев, Ерика Велев, Стоян Петров, Никола Мирчев, ю/д 18-19 г. - Петър Иванов, треньори – Васил Киров и Станимир Желязков.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Тихомир Димитров, Николай Петков, Дойчин Боянов, Мартин Маровски, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ № 10

Управителният съвет избира за делегат на ОС на БТС на 19.05.2018 г. Елисавета Първанова.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Тихомир Димитров, Николай Петков, Дойчин Боянов, Мартин Маровски, Никола Недялков
приема се

Тихомир Димитров напуска заседанието

РЕШЕНИЕ № 11

Управителният съвет приема промяна в мястото на провеждане на ДП скално катерене, новото място е с. Брезе.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Николай Петков, Дойчин Боянов, Мартин Маровски, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ № 12

Управителният съвет решава да внесе 1500 лв. от фонд „Аварийни ситуации“ по отворената сметка за спасителна акция на Боян Петров.

„За“ - Петко Тотев, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков, Николай Петков, Дойчин Боянов, Мартин Маровски, Никола Недялков
приема се 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF