Новини

Заседание на УС на БФКА, 13.03.2018 г.
14 март 2018

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 2 / 2018 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 13.03.2018 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Никола Недялков, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова, Станимир Желязков

ОТСЪСТВАТ: Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Дойчин Боянов, Николай Петков, Янко Танчев


РЕШЕНИЕ № 1

УС приема отчет за подготовката на националния отбор по ски-алпинизъм сезон 2017-2018 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС приема актуализиран бюджет на БФКА за 2018 г.

„За“ - Петко Тотев, Никола Недялков, Васил Киров, Калин Гърбов, Станимир Желязков
„Против“ - Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС приема актуализиран Правилник за провеждане на състезания по спортно катерене.

„За“ - всички
приема се
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF