Новини

Заседание на УС на БФКА, 25.01.2018 г.
26 януари 2018

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 1 / 2018 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 25.01.2018 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Янко Танчев, Никола Недялков, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова

ОТСЪСТВАТ: Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Станимир Желязков, Дойчин Боянов


РЕШЕНИЕ № 1

УС приема финансова справка – отчет за IV тримесечие на 2017 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС приема отчет за подготовката на спортистите за IV тримесечие на 2017 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС решава възнаграждение на изп.секретар на БФКА в размер на 1100 лв. (общ разход на фирмата)

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Никола Недялков, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова
„Въздържал се“ - Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

УС приема проекто-бюджет за 2018 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

УС утвърждава състав за участие в ЕП по ски-алпинизъм – Георги Радев, Никола Петков, Светослав Терзийски - мъже, Петя Тотева – девойки (на собствени разноски)
„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Никола Недялков, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова
„Въздържал се“ - Янко Танчев
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

УС решава да няма участие на български състезатели на ЕП ледено катерене.
„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова
„Въздържал се“ - Янко Танчев, Никола Недялков,
приема се

РЕШЕНИЕ № 7

УС утвърждава нови дати в ДСК:
ДП трудност и скорост – деца, 12-13.05.2018 г.
ДП боулдър – деца, юноши и девойки, 24.11.2018 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 8

УС приема за член на БФКА СК „Маниак“, София.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 9

УС приема следните финали на ДП спортно катерене за юноши и девойки за критерии за кандидатстване по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби:
10.11.2018 г. - ДП трудност и скорост
24.11.2018 г. - ДП боулдър

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 10

УС ще покани Вим Верховен за главен съдия (IFSC) на европейската купа по спортно катерене за юноши и девойки в София.

„За“ - всички
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF