Новини

Заседание на УС на БФКА, 13.11.2017 г.
14 ноември 2017

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 9 / 2017 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 13.11.2017 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Никола Недялков, Васил Киров, Дора Маринова, Николай Петков, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Мартин Маровски, Станимир Желязков, Тихомир Димитров


РЕШЕНИЕ № 1

УС утвърждава за носител на Годишна награда за 2017 г. на БФКА Александра Тоткова – спортно катерене – шампионка на 3-те най-силни международни състезания за деца до 14 г.: Youth Color Climbing Festival, Petzen Climbing Trophy, Rock Junior, и преминати два маршрута с трудност 8a и един 8b в рамките на два дни.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС утвърждава за носител на Годишна награда за 2017 г. на БФКА Петър Иванов – спортно катерене, юноши 16-17 г. – европейски шампион в дисциплината боулдър, 3-то място в комбинацията на световното първенство за юноши и девойки, 2-ро място в крайното класиране за европейската купа по спортно катерене - дисциплина боулдър, спечелил квота за участие в Младежките олимпийски игри през 2018 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС утвърждава за носител на Годишна награда за 2017 г. на БФКА Боян Петров – алпинизъм, за изкачен 10-ти осемхилядник.

„За“ -Никола Недялков, Васил Киров, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Мартин Маровски, Тихомир Димитров
„Против“ - Николай Петков, Станимир Желязков
„Въздържал се“ - Петко Тотев
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

УС утвърждава за носител на Годишна награда за 2017 г. на БФКА Мартина Бангеева – спортно катерене – шампионка на 3-те най-силни международни състезания за деца до 14 г.: Youth Color Climbing Festival, Petzen Climbing Trophy, Rock Junior.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

УС утвърждава за треньор на годината Васил Киров за постигнатите класирания в световни и европейски първенства и купи на състезателите Петър Иванов, Матей Мицев, Христо Урумов.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Никола Недялков,, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Мартин Маровски, Тихомир Димитров, Станимир Желязков
„Въздържал се“ - Васил Киров
приема се

Станимир Желязков напуска заседанието.

РЕШЕНИЕ № 6

УС утвърждава критерии за подбор на състезатели за участие в международни състезания по ски-алпинизъм класирането в следните състезания: Боровец, 17.12.2017 г. - ДП скоростно изкачване, Витоша - 13.01.2018 г. - индивидуално, 14.01.2018 г. - ДП спринт.

„За“ - Петко Тотев, Тихомир Димитров, Дора Маринова,
„Против“ - Васил Киров, Никола Недялков
„Въздържал се“ - Николай Петков, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов
не се приема

РЕШЕНИЕ № 7

УС утвърждава критерии за подбор на състезатели за участие в международни състезания по ски-алпинизъм класирането в следните състезания: Боровец, 17.12.2017 г. - ДП скоростно изкачване, Витоша - 13.01.2018 г. - индивидуално, 14.01.2018 г. - ДП спринт и поне едно международно състезание в Австрия – 27-28.01.2018 г. и 3-4.02.2017 г.

„За“ - Васил Киров, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Калин Гърбов
„Против“ - няма
„Въздържал се“ - Петко Тотев, Николай Петков, Мартин Маровски, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Дора Маринова
не се приема

РЕШЕНИЕ № 8

УС решава да промени датата на европейската купа по боулдър през 2018 г. в София, която да се проведе на 21-22.07.2018 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 9

УС приема СК „АлПиринСки“ за член на БФКА.

„За“ - Петко Тотев, Николай Петков, Никола Недялков, Дора Маринова, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов, Мартин Маровски, Васил Киров
„Против“ - Тихомир Димитров
приема се

РЕШЕНИЕ № 10

УС приема актуализиране на бюджета на БФКА за 2017 г., с което 1000 лв. от перо „ледено катерене“ ще бъдат разходвани за ДП скоростно изкачване на Боровец, 17.12.2017 г.

„За“ - всички
приема се

РЕШЕНИЕ № 11
УС утвърждава правила за картотекиране за 2018 г. както следва:
- срок - през цялата година, но преди първото състезание, в което ще участва състезател;
- картотеката трябва да съдържа информация за състезателите по образец. Документите може да се пращат по електронната поща от представляващия клуба;
- картотеката за 2018 г. е в размер на 15 лв., може да се заплаща от клуба по всяко време, но не по-късно от края на годината;
- картотекираните състезатели не заплащат стартови такси в ДП ски-алпинизъм, спортно и ледено катерене, и алпинизъм.
- състезател, който не е картотекиран, се допуска за участие в ДСК след попълване на съответна декларация, заплащане на стартова такса в размер на 15 лв. и в протокола фигурира без клубна принадлежност.

„За“ - всички
приема се 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF