Новини

Заседание на УС на БФКА, 04.10.2017 г.
05 октомври 2017

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 / 2017 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 04.10.2017 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Никола Недялков, Васил Киров, Дора Маринова, Николай Петков, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов

ОТСЪСТВАТ: Мартин Маровски, Станимир Желязков, Тихомир Димитров


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава проект на БФКА за кандидатстване по Програма за финансово подпомагане на дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България на Министерството на младежта и спорта за провеждане на европейска купа по спортно катерене – боулдър за юноши и девойки, 19-20.05.2018 г., гр. София.

„За“ - 8 – единодушно
приема се


РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет подкрепя проект за експедиция „Каракорум 2018“ и ще се обърне към ММС за финансова подкрепа.

„За“ - 8 – единодушно
приема се 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF