Новини

Заседание на УС на БФКА, 29.06.2017 г.
30 юни 2017

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 6 / 2017 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 29.06.2017 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Мартин Маровски, Никола Недялков,  Васил Киров, Станимир Желязков, Дора Маринова, Николай Петков (със закъснение), Тихомир Димитров, (със закъснение)

ОТСЪСТВАТ: Дойчин Боянов, Янко Танчев, Калин Гърбов


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава актуализиран Правилник за статута на спортистите-аматьори и спортисти - професионалисти.

„За“ - 4 – Петко Тотев, Никола Недялков, Мартин Маровски, Васил Киров
"Въздържал се" - 1- Станимир Желязков
„Против“ - 1 - Дора Маринова
приема се

Влиза Николай Петков

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет ще подкрепи експедиция "Красивите Алпи" в размер на 1300 лв. и експедиция "Летни и зимни Алпи" в размер на 1000 лв.

„За“ - 6 - Петко Тотев, Николай Петков, Никола Недялков, Мартин Маровски, Васил Киров, Станимир Желязков
„Въздържал се“ - 1 – Дора Маринова
приема се

Влиза Тихомир Димитров

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет приема отчет за подготовката на спортистите за II тримесечие.

„За“ - 5 – Петко Тотев,  Никола Недялков, Станимир Желязков, Николай Петков, Мартин Маровски
„Въздържал се“ - 3 – Васил Киров, Дора Маринова, Тихомир Димитров
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет утвърждава отбор за участие в европейско първенство по спортно катерене - боулдър за мъже и жени - 18-19.08, Мюнхен, в състав: Никола Петров, Владислав Ангелов, Петя Гърбова, Юлия Керемедчиева.

„За“ - 7 – Петко Тотев, Никола Недялков, Станимир Желязков, Николай Петков, Мартин Маровски, Васил Киров, , Тихомир Димитров
„Въздържал се“ - 1 – Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет утвърждава отбор за участие в световно първенство по спортно катерене за юноши и девойки и евроепсйко първенство - боулдър в състав: треньори - Ивайло Радков и Васил Киров, състезатели - Петър Иванов, Петър Атанасов, Стоян Петров, Христо Урумов, Матей Мицев, Димитър Русев.

„За“ - 7 – Петко Тотев, Никола Недялков, Станимир Желязков, Николай Петков, Мартин Маровски, Васил Киров, , Тихомир Димитров
„Въздържал се“ - 1 – Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет утвърждава отбор за участие в европейско първенство по спортно катерене за юноши и девойки - трудност и скорост в състав: треньор - Васил Киров, състезатели - Петър Иванов, Петър Атанасов (при осигурено финансиране)

„За“ - единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет рещава БФКА да кандидатства за домакинство на европейска купа по спортно катерене - боулдър за юноши и девойки през 2018 г., което да се проведе на 14-15.04.2018 г. в София.

„За“ - 7 – Петко Тотев, Никола Недялков, Станимир Желязков, Николай Петков, Мартин Маровски, Васил Киров, , Тихомир Димитров
„Въздържал се“ - 1 – Дора Маринова
приема се
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF