Новини

Заседание на УС на БФКА, 14.06.2017 г.
15 юни 2017

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 5 / 2017 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 14.06.2017 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Васил Киров, Станимир Желязков, Калин Гърбов (със закъснение)
ОТСЪСТВАТ: Дойчин Боянов, Янко Танчев, Николай Петков, Мартин Маровски


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава разпределение на средствата за МТО в ски-алпинизма, предложено на срещата, посветена на ски-алпинизма на 25.04.2017 г.

„За“ - 2 – Петко Тотев, Дора Маринова
„Против“ - 4 - Никола Недялков, Тихомир Димитров, Васил Киров, Станимир Желязков
не се приема

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвурждава разпределение на средствата за МТО в ски-алпинизма, предложено на срещата на 25.04.2017 г. без участието на СК „АлПиринСки“, гр. Банско поради отпадане от членство в БФКА.

„За“ - 4 - Никола Недялков, Тихомир Димитров, Васил Киров, Станимир Желязков
„Против“ - 2 – Петко Тотев, Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет подкрепя проекта „Алпи'2017 г.“ в размер на 1500 лв.

„За“ - 5 – Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Станимир Желязков
„Въздържал се“ - 1 – Васил Киров,
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет утвърждава награден фонд за Държавното първеснтво по алпинизъм в размер на 1500 лв., разпределен както следва: 1-во място – 700 лв., 2-ро място – 500 лв., 3-то място – 300 лв.

„За“ - 6 – единодушно
приема се

Влиза Калин Гърбов.

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет решава следващото заседание на УС да се състои на 4.07 – за определяне на състави за участие в състезанията по спортно катерене – СП и ЕП – ю/д, ЕП – м/ж.

„За“ - 6 – Петко Тотев, Никола Недялков, Тихомир Димитров, Васил Киров, Станимир Желязков, Калин Гърбов
„Въздържал се“ - 1 – Дора Маринова
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет утвърждава следните хонорари (нето) за съдии по спортно катерене:
- арбитър, съдия по осигуровка, секретар – 40 лв. на ден (8 часа) и 5 лв. на час, ако продължителността е различна от 8 ч.;
- главен съдия – 70 лв. на ден, включително деня преди състезанието;
- съдия – откривател – 100 лв. на ден., минимум 2-ма за състезание

„За“ - 5 – Петко Тотев, Дора Маринова, Никола Недялков, Васил Киров, Калин Гърбов
„Въздържал се“ - 2 – Тихомир Димитров, Станимир Желязков
приема се

 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF