Новини

Нова специалност в НСА – „Треньор по спортно катерене“
02 март 2017

От настоящата 2017 г. в НСА “Васил Левски“ започва нова програма за треньори по спортно катерене в образователно квалификационна степен „Бакалавър“. В нея е
заложено студентът да получи задълбочени знания и практически умения в областта на спортното катерене. Основни направления са организирането на тренировъчни
занимания и организация на състезателните дисциплини в спортното катерене. Студентът придобива квалификация за треньор по спортно катерене, съдийство в
отделните дисциплини и организатор на спортно-състезателни прояви. Наложилата се през годините специалност „Туризъм – Алпинизъм“ ще продължи приема на студенти с нова осъвременена програма и възможности за разнообразни практичски занимания в планински условия. Повече информация по предстоящият прием на студенти може да получите на www.nsa.bg и email: kokonsa61@gmail.comСофия 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF