Новини

Покана от Македонската федерация за участие в състезание за ветерани, 12-13-ти ноември 2005 г.
01 ноември 2005


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF