Новини

Заседание на УС на БФКА, 07.12.2016 г.
08 декември 2016

 ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 13 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 07.12.2016 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Васил Киров, Никола Недялков, Дора Маринова, Мартин Маровски, Калин Гърбов, Николай Петков, Станимир Желязков, Дойчин Боянов
Ивайло Радков, Мартин Пенков, Антони Митев
ОТСЪСТВАТ: Янко Танчев, Тихомир Димитров

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава за треньори на националния отбор по спортно катерене за 2017 г. Ивайло Радков и Васил Киров.

„За“ - 7 - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Мартин Маровски, Калин Гърбов, Николай Петков, Дойчин Боянов
„Против“ - 0
„Въздържал се“ - 2 - Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема актуализиран Правилник за провеждане на състезания по ски-алпинизъм

„За“ - 6 - Петко Тотев, Васил Киров, Дора Маринова, Мартин Маровски, Калин Гърбов, Николай Петков
„Против“ - 1 - Дойчин Боянов
„Въздържал се“ - 2 - Станимир Желязков, Никола Недялков
приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет приема спортен календар на БФКА за 2017 г.

„За“ - 8 - Петко Тотев, Дора Маринова, Мартин Маровски, Калин Гърбов, Николай Петков, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Никола Недялков
„Против“ - 1 - Васил Киров
„Въздържал се“ - 0
приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет утвърждава категоризация на клубовете за 2016 г.

„За“ - 9 – единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет утвърждава проект на БФКА за кандидатстване по програма на ММС за развитие на спорта за високи постижения.

„За“ - 9 – единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет подкрепя проект за експедиция „Каракорум 2017 – Огънят на Друпади“ и ще кандидатства за финансиране от ММС.

„За“ - 9 – единодушно
приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет решава в публикувания от заседания на УС протокол гласуването да бъде отразено поименно.

„За“ - 8 - Петко Тотев, Дора Маринова, Васил Киров, Калин Гърбов, Николай Петков, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Никола Недялков
„Против“ - 1 - Мартин Маровски
„Въздържал се“ - 0
приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет решава да допусне състезатели над квотата за клуб за ДП трудност и скорост.

„За“ - 8 - Петко Тотев, Дора Маринова, Васил Киров, Калин Гърбов, Николай Петков, Дойчин Боянов, Станимир Желязков, Никола Недялков, Мартин Маровски
„Против“ - 1 – Васил Киров
„Въздържал се“ - 0
приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF