Новини

Спортно катерене - национален университетески шампионат, 3-4.12.2016 г., гр.Велико Търново
09 ноември 2016


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF