Новини

Заседание на УС на БФКА, 1.11.2016 г.
02 ноември 2016

 ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 11 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 01.11.2016 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Васил Киров, Никола Недялков, Дора Маринова, Мартин Маровски, Калин Гърбов, Тихомир Димитров (със закъснение), Николай Петков (със закъснение)
Иван Геров, Тервел Тотев, Слави Асенов

Отсъстват: Станимир Желязков, Янко Танчев, Дойчин Боянов

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема финансов отчет за III тримесечие на 2016 г.

„За“ - 6, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

УС утвърждава за носител на Годишните награди за 2016 г. на БФКА за 2016 г. експедиция „Опашката на дракона – Патагония“ в състав: Мартин Маровски, Виктор Варошкин, Руслан Вакрилов, Григор Вътев, осъществили първо българско изкачване на вр. Серо Торе и прокарали премиерен маршрут на скалната игла Ел Мочо.

„За“ - 5, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

УС утвърждава за носител на Годишните награди за 2016 г. на БФКА за 2016 г. Петър Иванов – спортно катерене – носител на Европейската купа в дисциплината боулдър при юношите 16-17 г., с класиране в отделните кръгове на 1-во, два пъти 2-ро място, 4-то място.

„За“ - 6, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

УС утвърждава за носител на Годишните награди за 2016 г. на БФКА за 2016 г. Боян Петров – изкачени три осемхилядника – Анапурна, Макалу, Нанга Парбат.

„За“ - 1, „Против“ - 1, „Въздържал се“ - 4, не се приема

РЕШЕНИЕ № 5

УС утвърждава за носител на Годишните награди за 2016 г. на БФКА за 2016 г. Александра Тоткова – спортно катерене – шампионка на 3-те международни състезания за деца до 14 г.: Youth Color Climbing Festival, Petzen Climbing Trophy, Rock Junior, и преминати 2 маршрута с трудност 8a.

„За“ - 6, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се
Влиза Тихомир Димитров

РЕШЕНИЕ № 6

УС утвърждава работна група за класиране на постъпилите заявки за участие в ДП алпинизъм 2016 г. - Дойчин Боянов, Мартин Маровски, Тихомир Димитров.

„За“ - 7, „Против“ - 0 , „Въздържал се“ - 0, приема се

Влиза Николай Петков

РЕШЕНИЕ № 7

УС решава да кандидатства за домакинство на европейска купа по спортно катерене за юноши и девойки – боулдър през 2017 г. Дата – 5-6.08, резервни дати – 14-15.07 и 28-29.10, организатор от БФКА – Дора Маринова.

„За“ - 7, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 8

УС приема отчет за експедиция Мароко.

„За“ - 8, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

РЕШЕНИЕ № 9

УС решава да зачете картотека на състезатели, направена след проведено състезание за ДСК през 2016 г.

„За“ - 7, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 10

УС утвърждава разширен състав на национален отбор по ски-алпинизъм: Светослав Терзийски, Иван Геров, Тервел Тотев, Иван Танчев, Георги Радев, Кирил Николов, Ивона Михайлова, Петя Тотева. Дава срок от 10 дни за допълнителни кандидатури.

„За“ - 8, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

РЕШЕНИЕ № 11

УС утвърждава следните критерии за подбор на национален отбор по ски-алпинизъм за сезон 2016-2017: 1. състезание Витоша - индивидуално (22.01) – 50 % тежест; 2. състезание Боровец – скоростно изкачване (17.12) – 25 % тежест; 3. класиране в последната 1 година – 25 % тежест.

„За“ - 8, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

РЕШЕНИЕ № 12

УС утвърждава работна група в състав: Дора Маринова, Васил Киров, Никола Недялков, Калин Гърбов, Станимир Желязков, Снежана Михайлова, Кристиян Петров, да предложи на следващия УС – 1. актуализиран Правилник за провеждане на състезания по спортно катерене; 2. спортен календар за 2017 г. на спортното катерене.

„За“ - 8, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

Мартин Маровски напуска заседанието.

РЕШЕНИЕ № 13

УС утвърждава работна група в състав: Петко Тотев, Иван Геров, Слави Асенов, Янко Танчев, Ивона Михайлова, Николай Диков, Дора Маринова, да предложи на следващия УС – 1. актуализиран Правилник за провеждане на състезания по ски-алпинизъм; 2. спортен календар за 2017 г. на ски-алпинизма.

„За“ - 7, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

РЕШЕНИЕ № 14

УС решава да се публикуват съобщения за свикване на УС с предварителен дневен ред на сайта на БФКА, раздел „Форум“ – Организационни въпроси, администрация.

„За“ - 7, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF