Новини

Заседание на УС на БФКА, 1.11.2016 г., 18 ч., офиса на БФКА.
28 октомври 2016

Дневен ред (предварителен):

1. Финансов отчет на БФКА за III тримесечие.
2. Годишни награди на БФКА за 2016г.
3. Комисия за класиране на ДП алпинизъм за 2016 г.
4. Кандидатура за ЕК боулдър през 2017 г. 
5. Правилник за съдиите в БФКА.
6. Отчет за експедиция в Мароко. 
7. Състав на разширен състав на национален отбор по ски-алпинизъм и критерии за национален отбор.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF