Новини

Заседание на управителния съвет на БФКА, 20.09.2016г.
21 септември 2016

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 9 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 20.09.2016 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Васил Киров, Никола Недялков, Дора Маринова, Янко Танчев, Мартин Маровски, Калин Гърбов, Дойчин Боянов, Станимир Желязков
Ивайло Радков, Антони Митев

Отсъстват: Тихомир Димитров

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет възстановява комисия „Спортно катерене“

„За“ - 4, „Против“ - 4, „Въздържал се“ - 2, не се приема

РЕШЕНИЕ № 2

УС решава за 2017г. да има 2 треньори на нац.отбор по спортно катерене – 1 за юноши и девойки и 1 за мъже и жени.

„За“ - 3, „Против“ - 3, „Въздържал се“ - 4, не се приема

РЕШЕНИЕ № 3

УС решава да има 2 национални треньори по спортно катерене с Правилник за работа на националните отбори.

„За“ - 3, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 7, не се приема

РЕШЕНИЕ № 4

УС решава да има 1 треньор на националния отбор по спортно катерене.

„За“ - 0, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 10, не се приема

РЕШЕНИЕ № 5

УС решава да се изработи Правилник за работа с националния отбор по спортно катерене.

„За“ - 4, „Против“ - 4, „Въздържал се“ - 2, не се приема

РЕШЕНИЕ № 6

УС обявява конкурс за треньор/и на националния отбор по спортно катерене при следните условия: 1. квалификация (диплома за треньор по алпинизъм от НСА); 2. концепция за работа с националния отбор по спортно катерене, представена в срок до 30.10.2016г.

„За“ - 7, „Против“ - 1, „Въздържал се“ - 2, приема се

РЕШЕНИЕ № 7

УС ще изготви проект за трасиране на катерачните маршрути и подходи на територията на резервати.

„За“ - 10, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

РЕШЕНИЕ № 8

УС ще изготви мотивирано предложение към МОСВ за промяна в границите на резервати Бистришко бранище и Врачански карст.

„За“ - 9, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 9

УС ще инициира промяна в Закона за защитените територии, касаещо допустимите действия на територия на резервати.

„За“ - 10, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се

РЕШЕНИЕ № 10

УС решава БФКА да кандидатства за членство в Българския олимпийски комитет.

„За“ - 9, „Против“ - 0, „Въздържал се“ - 0, приема се 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF