Новини

Проекти в областта на алпинизма - подпомагане
18 май 2016

На основание приетия бюджет на БФКА и комисия "Алпинизъм" за 2016г. , информираме за възможност за частично финансиране на проекти за алпийски изкачвания през 2016г. Клубове / членове на БФКА, които имат интерес към подобно финансиране, моля да изпратят в срок до 05.06.2016г. на електронната поща на БФКА проекта си, който трябва да е изготвен съобразно Условия за кандидатстване и финансиране на проекти в областта на алпинизма към БФКАСофия 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF