Новини

Заседание на УС на БФКА, 10.05.2016 г.
11 май 2016

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 5 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 10.05.2016 г.

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Петко Тотев, Васил Киров, Никола Недялков, Дора Маринова, Николай Петков, Станимир Желязков, Калин Гърбов
Тихомир Димитров

Отсъстват: Дойчин Боянов, Янко Танчев, Деян Петков


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема отчет за подготовката на националните отбори за I тримесечие на 2016г.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

БФКА приема финансов отчет на БФКА за I тримесечие на 2016г.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет утвърждава актуализиран Правилник за статута на спортистите аматьори и професионалисти.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет утвърждава за кандидатстване по програмата за солидарност на IFSC за участие в СП спортно катерене в Париж следните спортисти – Петя Гърбова и Христо Алтънчев.

„За“ - 7, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет утвърждава разход на БФКА за международен лиценз на Владислав Ангелов и Филип Дончев.

„За“ - 6, „Против“ - 1, приема се
РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет решава БФКА да заплати стартовата такса и лиценз за участие в СК спортно катерене в Инсбрук на: Никола Петров, Божидар Любенов, Владислав Ангелов, Мартин Пенков, Христо Алтънчев, Петър Иванов.

„За“ - 6, „Въздържал се“ - 1, приема се


 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF