Заседание на УС на БФКА, 08.12.2011 г.

Място за обсъждане на теми свързани с алпинизма, катеренето, ски-алпинизма и всичко отнасящо се до дейността на ФБАК и нейните членове

Модератор: Dora Marinova

Заседание на УС на БФКА, 08.12.2011 г.

Мнениеот grigor.vatev » Пет Дек 09, 2011 12:27 pm

РЕШЕНИЕ № 4
Управителният съвет утвърждава Проект за финансиране на БФКА от МФВС за 2012г.

Дали Проекта за финансиране на БФКА от МФВС ще стане достояние на широката общеставеност или ще остане дълбока тайна?
Интересно ми е за какво МФВС отпускат финансови средства и после как се разпределят в нашата Федерация.
grigor.vatev
 
Мнения: 13
Регистриран на: Сря Юни 09, 2010 2:55 pm

Re: Заседание на УС на БФКА, 08.12.2011 г.

Мнениеот Dora Marinova » Пон Дек 12, 2011 5:07 pm

Няма никакви "дълбоки тайни". Нещата са регламентирани. Спортните федерации са разделени на две групи - олимпийски и неолимпийски спортове, ние, много ясно, сме във втората. За всяка група има приета от МФВС програма, която регламентира за какво може да кандидатства една федерация и параметрите на одобрения проект http://mpes.government.bg/Pages/Program ... 9qYXCSM%3d
Ето и конкретната част от програмата, която най-точно ще отговори на твоя въпрос:

4. Дейности за финансиране:
Спортните федерации могат да кандидатстват за финансово подпомагане по Програмата за развитие на спорта за високи постижения за следните дейности:
4.1. Подготовка:
4.1.1. пансионат за утвърдените спортисти и длъжностни лица;
4.1.2. наеми и консумативи за ползване на спортни бази за дните на провеждане на лагер сборове;
4.2. Възстановяване:
4.2.1. възстановителни процедури, средства за възстановяване и медикаменти, които не са включени в списъка на забранените допинг вещества и методи, приет от Световната антидопингова агенция;
4.3. Международен спортен календар /МСК/:
4.3.1. такса правоучастие за утвърдените спортисти и длъжностни лица в съответствие с изискванията на страната домакин и/или регламента на състезанието;
4.3.2. пансионат за утвърдените спортисти и длъжностни лица в съответствие с изискванията на страната домакин и/или регламента на състезанието, но не повече от 200 лева на човек на ден за състезания в чужбина или 50 лева на човек на ден за състезания в България;
4.3.3. пътни разходи на утвърдените спортисти и длъжностни лица и транспорт на спортни уреди;
4.3.4. медицински застраховки на утвърдените спортисти и длъжностни лица;
4.4. Държавен спортен календар /ДСК/:
4.4.1. наем зали и съоръжения за дните за провеждане на проявата;
4.4.2. купи до 55 лева за комплект и медали до 3 лева за един медал;
4.4.3. хонорари и/или командировъчни разходи на съдии в рамките до 30 лева на съдия на ден;
4.4.4. медицинско обслужване в рамките до 160 лева на състезателен ден;
4.4.5. охрана;
4.4.6. транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения, както и ползване на специфични спомагателни средства, необходими за провеждане на състезанието;
4.4.7. спортните федерации, развиващи моторни спортове могат да кандидатстват за финансово подпомагане на държавни първенства в не повече от две дисциплини.
4.5. Материално-техническо осигуряване /МТО/:
4.5.1. закупуване на спортни уреди, пособия, специализирана апаратура и консумативи свързани с организирането на държавните първенства според спецификата на съответния спорт;
4.5.2. за спортни федерации със спортисти, включени по I-во, II-ро и III-то нива, закупуване на спортни уреди, пособия, екипировка, специализирана апаратура и консумативи за нуждите на националните отбори;
4.6. дейности на спортни клубове - по утвърдена методика за разпределение на финансови средства от МФВС за подпомагане дейността на спортните клубове, членове на спортни федерации, администриращи неолимпийски спортове;
4.7. Средства за административни разходи по изпълнение на проекта;
4.7.1. до 250 лева за одобрени проекти в общ размер до 5 000 лева;
4.7.2. до 3 000 лева за одобрени проекти в общ размер от 5 001 до 20 000 лева;
4.7.3. до 7 000 лева за одобрени проекти в общ размер от 20 001 до 80 000 лева;
4.7.4. до 10 000 лева за одобрени проекти в общ размер над 80 000 лева;
4.8. За спортни федерации със спортисти, включени по точка 5.1. на I-во ниво, месечни средства в размер до общо 800 лева за треньори.

5. За дейностите по точки 4.1., 4.2 и 4.3 спортните федерации могат да кандидатстват със спортисти при спазване на следните финансови параметри:
І-во ниво
5.1. мъже и жени, класирали са на 1 място на световни или европейски първенства, проведени през 2011г.;
5.2. мъже и жени, които имат класирания от 2 до 3 място на световни или европейски първенства, проведени през 2011г., при конкуренция в дисциплина/категория повече от 8 участника;
5.3. финансови параметри за точки 5.1. и 5.2.:
5.3.1. Подготовка – до 40 дни с пансионат и наеми до 40 лева на ден;
5.3.2. Възстановяване - до 6 лева на ден подготовка;
5.3.3. МСК – участие на световни и/или европейски първенства.
5.4. мъже и жени, които имат класирания от 4 до 6 място на световни или европейски първенства, проведени през 2011г., при конкуренция в дисциплина/категория повече от 40 участника;
5.5. финансови параметри за точка 5.4.:
5.5.1. Подготовка – до 20 дни с пансионат и наеми до 40 лева на ден;
5.5.2. Възстановяване - до 6 лева на ден подготовка;
5.5.3. МСК – участие на световни и/или европейски първенства.

ІІ-ро ниво
5.6. младежи, юноши и девойки старша възраст, класирали се на 1 място на световни или европейски първенства, проведени през 2011г.;
5.7. младежи, юноши и девойки старша възраст, които имат класирания от 2 до 3 място на световни или европейски първенства, проведени през 2011г., при конкуренция в дисциплина/категория повече от 8 участника;
5.8. младежи, юноши и девойки старша възраст, които имат класирания от 4 до 6 място на световни или европейски първенства, проведени през 2011г., при конкуренция в дисциплина/категория повече от 40 участника;
5.9. финансови параметри за точки 5.5., 5.6. и 5.7.:
5.9.1. Подготовка – до 20 дни с пансионат и наеми до 35 лева на ден;
5.9.2. Възстановяване - до 6 лева на ден подготовка;
5.9.3. МСК – участие на световно и/или европейско първенства.

ІІІ–то ниво
5.10. мъже и жени, младежи, юноши и девойки старша възраст, които имат класирания от 2 до 3 място на световни или европейски първенства проведени през 2011г., при конкуренция в дисциплина/категория по-малко от 8 участника;
5.11. мъже и жени с призови класирания на световни или европейски първенства, проведени през 2011г., както следва:
5.11.1. индивидуални и отборни спортове с класиране от 4 до 8 място при конкуренция в дисциплина/категория повече от 15 участника;
5.11.2. индивидуални и отборни спортове с класиране от 7 до 12 място при конкуренция в дисциплина/категория повече от 40 участника;
5.11.3. моторни спортове с класиране от 4 до 10 място при конкуренция в дисциплина/категория повече от 15 участника;
5.12. мъже и жени, които имат класирания от 1 до 3 място от европейски регионални първенства, проведени през 2011г., за спортове, при които европейските първенства се провеждат на регионален принцип при конкуренция в дисциплина/категория повече от 15 участника;
5.13. финансови параметри за точки 5.10., 5.11. и 5.12.;
5.13.1. МСК – участие на световни или европейски първенства;

И така, да обобщя - всяка неолимпийска федерация има право да кандидатсва по 7 пера - 1. Държ.спортен календар - ДСК (само финали), 2. Межд.спортен календар - МСК (световно или европейско първенство, зависи какво има в годината) - за спортисти I, II, III ниво; 3. Подготовка - имат право само спортисти I и II ниво; 4. Възстановяване - имат право само спортисти I и II ниво; 5. Материално-техническо обезпечаване - МТО; 6. Треньори - само на спортисти, заели 1-во място на световно или европейско п-во през 2011г.; 7. Организационни / административни. Размера на парите за клубовете се определят от МФВС въз основа на одобрения проект, а БФКА има за задача да ги разпредели въз основа на единни за всички правила.
За 2012г. ние, БФКА, имаме само един спортист в III ниво - Радка Петкова - за 4-то й място на св.п-во по ледено катерене. Така че отпадаме от т.3, т.4 и т.6. И както и за 2011г., очаквам за 2012г. да имаме право на пари за ДСК, МСК (европейско ледено катерене), МТО и административни. И за ваша информация, договорът с МФВС съдържа точни цифри за всяко едно от перата, и изпълнението му се контролира много стриктно. Т.е. не можеш пари, които са ти отпуснати за ДСК да ги похарчиш за администрация например. Санкцията е една - връщаш парите на МФВС.

Всичко, което успяваме да договорим от МФВС извън тези параметри, става с допълнителни договори / анекси. Специално по отношение на алпинизма, където няма никакви състезания (освен двете държавни първенства), нещата се уреждат само и единствено чрез анекси към основния ни договор с МФВС. И надявам се да оцените усилията на УС и мен да убедим МФВС в ценността на всеки един извънбюджетен проект и съответно да бъде уредено финансиране за него. Повечето пъти успяваме, понякога обаче - не. Финансирането на извънбюджетните проекти не може да бъде считано за сигурно и в този смисъл БФКА не може да гарантира одобрението, съответно финансирането на един или друг извънбюджетен проект. Уверявам ви, ние правим всичко възможно това да се случва, но за съжаление не винаги успяваме.

За 2012г. сме поискали от МФВС: ДСК - 23415лв., МСК - 26190лв., МТО - 41000лв., Подготовка - 5970лв., Възстановяване - 900лв., Административни - 10000лв., общо - 107475лв. Надяваме се да одобрят повечето, но целия проект - едва ли. Само за сравнение миналата година парите бяха 79200лв.(и за клубовете - 20000лв.)

Така че никакви дълбоки тайни няма, просто чети документите.
Dora Marinova
Site Admin
 
Мнения: 61
Регистриран на: Пет Ное 10, 2006 12:43 pm

Re: Заседание на УС на БФКА, 08.12.2011 г.

Мнениеот grigor.vatev » Чет Дек 15, 2011 10:03 am

Благодаря за изчерпателната информация, Дора!
grigor.vatev
 
Мнения: 13
Регистриран на: Сря Юни 09, 2010 2:55 pm


Назад към Обща дискусия

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта

cron