Годишни награди

Годишни награди за 2020 година

  • Александра Тоткова
    спортно катерене – първата българка, преминала маршрут 9a, осъществено в чужбина, носителка на златен медал от европейската купа в дисциплината трудност при девойки 14-15 г.
  • Николай Русев
    спортно катерене – преминал два маршрута 9a през годината

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF