Дейности

Е К С П Е Д И Ц И Я " ТАЛАЙ САГАР 2003"

С помощта на:
ВАКАН ЕООД - гр.Стара Загора

ТД "Сърнена гора" - гр.Стара Загора
МИКЕЛЕКОМЕРС ООД
KANGO Ltd.
NESTLE
БТС
Николай Петков и Методи Савов
Грозданка Христова
Елена Петрова
Олга Атанасова
Анна Пенчева
Петко Тотев
Борислав Димитров
Венета Тодорова
Боян Атанасов
Д-р Борис Зехиров
Капка Илиева
Д-р Иван Марков
Д-р Васил Хаджиянев
Д-р Карина Сълова
Ивайло Янакиев
Вальо Велков
Бистра Господинова
Петър Хаджиянев
и други


Модерното разбиране за стойността на постиженията в алпинизма оценява не само изкачванията на най-високите върхове на планетата – осемхилядниците, а обръща изключително внимание на технически сложните премиерни маршрути по скално-ледените стени на по-ниски, но по-трудни върхове в отдалечени и малко познати планински масиви. Нашата цел – връх Талай Сагар, е разположена северно от Ганготри /района, откъдето извира свещената река Ганг/ в Западен Гарвал, на територията на индийския щат Утар Прадеш. Той е висок 6904 метра. Към него няма лесен път. Северозападната му стена е сред най-сериозните спортно-технически проблеми в световния алпинизъм.

Досегашните маршрути

По североизточната кула опити са правили англичани, а е изкачена от норвежци. Няколко маршрута има по Северната стена (унгарци, новозеландци и руснаци, след редица неуспехи). Южната стена е премината от англо-американска експедиция. Правени са опити за преодоляване на Източния ръб и другите стени. Маршрутът на първото изкачване – по северозападния кулоар и западния ръб, в по-ниските части представлява технично катерене по лед, последвано от свободно и изкуствено катерене по скала. В горната си част - по върховия гребен, предлага катерене от V категория. За първи път е изкачен от англичани и американци през 1979 г. Успех по този връх са постигали свръзки с желязна психика, изключителна физическа и техническа подготовка. Нашите планове за премиера

Целта на нашата експедиция е да се изкачи върха по нов, премиерен тур в дясната част на Северозападната стена. Поради очакваните технически трудности и дължината от около 1500 м предвиждаме оборудване на част от него с фиксирани въжета и опит за изкачване в алпийски стил на горната част от стената.


Състав на експедицията

Борислав Пигов
Валерия Цолова
Никола Леваков
Стамен Касабов
Жеко Вътев
Христо Христов
Румяна Гълъбова
График на движение: септември – ноември 2003 г.
12 септември - отпътуване от София за Делхи,
15 - 16 септември - Делхи (брифинг и среща с офицера за свръзка),
17-18 септември - отпътуване от Делхи за Ганготри,
19 - 21 септември - трекинг до базов лагер,
22 септември - оборудване на базов лагер,
23 –30 септември - аклиматизация и оборудване на преден базов лагер
1 -15 октомври - работа по маршрута,
16 - 21 октомври – изкачване,
22 - 26 октомври - време за втори опит,
27 -31 октомври - базов лагер,
01-03 ноември - трекинг до Ганготри и отпътуване за Делхи,
5 ноември - дебрифинг и отпътуване за България.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF